Коротко про PM10 і PM2.5

Термін «зважені частки» відноситься до твердих або рідким речовин, диспергованих в газовій фазі. Для їх позначення використовують дві абревіатури ЗЧ або PM – похідна форма від англійського словосполучення «Particulate Matter». За традицією, що склалася в метеорології, фізиці атмосфери, хімічної екології Читати далі…

Дрібнодисперсні зважені частки у повітрі – тихі вбивці

Дрібнодисперсні зважені частки (ЗЧ, particulate matter (PM)) є найбільш небезпечними токсикантами котрі надходять з повітря внаслідок експлуатації автотранспорту, а відтак несуть загрозу здоров’ю населення, оскільки адсорбують на своїй поверхні токсичні та канцерогенні речовини. Завдяки мікроскопічним розмірам, вони здатні проникнути в Читати далі…

Air quality and the Internet Of Things

Що ми робимо?

Гетеборгський Протокол від 30.11.1999 р. про боротьбу з підкисленням, евтрофікацією та приземним озоном (Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані 1979 року) передбачає зменшення країнами викидів основних речовин, які забруднюють атмосферне повітря. Визначені конкретні показники, які повинні бути досягнуті країнами-членами Європейської економічної комісії ООН до 2020 року. В переглянутому Протоколі вперше містяться зобов’язання зменшити викиди дрібнодисперсних зважених часток (ЗЧ, particulate matter (PM)).

Існуючі на сьогоднішній день документально та науково підтвердженні міжнародні моніторингові та епідеміологічні дослідження, доводять негативний вплив на здоров’я людини (зростання частки захворювань та смертності від респіраторної та серцево-судинної патології) ЗЧ з аеродинамічним розміром 10 мкм (PM 10) та 2,5 мкм (PM 2.5). Їх наявність в атмосферному повітрі, в основному, обумовлена горінням палива стаціонарних установках (40-55 %); технологічними процесами в промисловості (15-30 %) та автотранспортом (10-25 %).

В Україні, на відміну від більшості країн Європи, США, Центральної Азії не здійснюється моніторинг зважених часток з діаметром менше 10 мкм. Одним з перспективних підходів до вирішення цих проблем сьогодні є, перш за все, розробка власних відкритих інструментів моніторингу навколишнього середовища (апаратних засобів, програмного забезпечення і т.д.), що не поступаються за надійністю професійним.

Air quality and the Internet Of Things

Air quality and the Internet Of Things

Враховуючи те, що інтелектуальні систем (термін “інтелектуальні” вживається по відношенню до пристроїв, які за рахунок використання в них переробки інформації набувають нових функціональних можливостей), засоби вимірювання належать до нових науково-технічних досягнень, які мають перспективу застосування практично в усіх галузях людської діяльності, вирішення проблеми моніторингу дрібнодисперсних ЗЧ у повітряному середовищі слід шукати в даній площині.

З метою покращення комунікації, слід орієнтуватись на створення чи використання існуючої відкритої, простої у використанні on-line платформи, яка б забезпечила візуалізацію, обмін даними, сприяла формуванню спільноти користувачів, котрі стимулюють постійне її вдосконалення.

(більше…)

Як ми це робимо?

Пропонована нами система вимірювань складається з датчиків, підключених до системи обробки їх сигналів – програмованого мікроконтролера апаратно-обчислювальної платформи Teensy 3.2 (https://www.pjrc.com) або ж MCUNode (http://nodemcu.com/). Усі дані, що надходять з мікроелектронних датчиків, містять інформацію про температуру (−40 до +85°C, ±0,5°C), Читати далі…